79 - Qasja Ne Informacion | Template Website
Qasja në dokumente publike

Pyetjet e Shpeshta

1. Në çfar forme duhet të bëjë kërkesë për qasje në institucionet publike?
Ju  mund të bëni kërkesë me shkrim, në formë elekronike përmes emailit apo verbalisht.

2. Kërkesa ime është refuzuar nga Institucioni Publik, cilat janë hapat?
Nëse mendoni se nuk mund të ushtroni të drejtën tuaj ju keni kohë pesëmbëdhjetë (15) ditë që të i drejtoheni AIP me një ankesë lidhu me kërkesën tuaj.