107 - Publikime | Template Website
publikime

RAPORTI I AUDITIMIT PËR VITIN 2015

17/06/2020

RAPORTI I AUDITIMIT PËR VITIN 2015

Shkarko

RAPORTI I AUDITIMIT PËR VITIN 2016

17/06/2020

RAPORTI I AUDITIMIT PËR VITIN 2016

Shkarko

RAPORTI I AUDITIMIT PËR VITIN 2017

17/06/2020

RAPORTI I AUDITIMIT PËR VITIN 2017

Shkarko

RAPORTI I AUDITIMIT PËR VITIN 2018

17/06/2020

RAPORTI I AUDITIMIT PËR VITIN 2018

Shkarko

RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT FINANCIARE TË AGJENCISË PËR INFORMIM DHE PRIVATËSI PËR VITIN 2019

17/06/2020

RAPORTI I AUDITIMIT PËR VITIN 2019 

Shkarko