86 - Per Aip | Template Website
rreth aip

Bujar Sadiku

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Është lindur më 30.04.1981 në Prishtinë.
Mbanë pozitën e drejtorit të Përgjithshëm në Agjencinë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale nga viti 2011.

Studimet / ‘Fakulteti Juridik’ i mbaroi në 2008;
Studimet Master / ‘Drejtimi Penalo Juridik’ i mbaroi në 2016;


Kontakti:
Zyra nr.104-1 / tel: 038 200 62 955
email: bujar.sadiku@rks-gov.net

Para se të përzgjedhej në këtë detyrë, ka shërbyer në këto pozicione:
2000-2004 / Redaktor Përgjegjës / Revista e të Rinjëve ‘RITMI’
2004-2009 / Shef i njësisë së Arkivit, Policia e Kosovës / Departamenti i Shërbimeve Administrative / DPP, Prishtinë;
2009-2010 / Drejtor / Departamenti i Administratës / Agjencia për koordinim, zhvillim dhe integrime Europiane / Zyra e Kryeministrit;
2010- 2011 / Drejtor / Departamenti i Administratës Qendrore / Ministria e Integrimit Europian;