124 - Qasja Ne Informacion | Template Website
Qasja në dokumente publike

Këshilla nga AIP për Institucionet Publike

 

Qasje në Pakon Emergjente - shkarko

Monitorimi i Rekrutimit nga Distanca - shkarko

Qasja në të Dhëna Personale dhe të Kontrolluesit - shkarko

Qasja në të Dhënat e Diplomatëve - shkarko

Qasje në Rekrutimin e Avokatit të Popullit - shkarko

Qasje në Vendimet Diciplinore - shkarko

Qasja në Proces Rekrutimi Komuna e Vitisë - shkarko

Qasja në Proces Rekrutimi - shkarko

Transparenca në Proces Ofertimi - shkarko

Tarifat ndaj Kërksave për QDP - shkarko