79 - Qasja Ne Informacion | Template Website
Qasja në dokumente publike

Najčešće Postavljana Pitanja

1. U kom obliku treba da se podnese zahtev za pristup javnim institucijama?
Pismeni zahtev možete da podnesete, elektronskim putem, e-poštom ili usmeno.

2. Javnu ustanovu je moj zahtev odbio, koji su koraci?
Ako smatrate da ne možete da iskoristite svoje pravo, imate petnaest (15) dana da kontaktirate AIP sa žalbom u vezi sa svojom prijavom.