123 - Qasja Ne Informacion | Template Website
Qasja në dokumente publike

Lista e Zyrtarëve për Qasje në Dokumente Publike

 

Lista e zyrtarëve për qasje në dokumente publike është e përditësuar bazuar në shkresat dhe vendimet për caktim të dërguara nga institucionet.

Kliko për ta shkarkuar listën.