105 - Mbrojtja E Te Dhenave | Template Website
Mbrojtja e të dhenave

Raporto Shkeljen e të Dhënave

Klikoni këtu për të shkarkuar formularin e ankesës.

 

Ju mund të raportoni shkeljen nëse jeni të obliguar sipas neni 33 (Njoftimi i Agjencisë për një shkelje të të dhënave personale) dhe 34 (Komunikimi i shkeljes së të dhënave personale subjektit të të dhënave) të Ligjit 06/L-082 për MDHP në ankesa.aip@rks-gov.net dhe info.aip@rks-gov.net.