103 - Mbrojtja E Te Dhenave | Template Website
Mbrojtja e të dhenave

Lista e Zyrtarëve për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

 

Lista e zyrtarëve për mbrojtjen e të dhënave është e përditësuar bazuar në shkresat dhe vendimet për caktim të dërguara nga institucionet publike dhe private.

Kliko për ta shkarkuar listën.