108 - Publikime | Template Website
publikime

RAPORT VJETOR I PUNËS PËR VITIN 2019

31/08/2020

Shkarko

RAPORTI VJETOR I PUNËS PËR VITIN 2018

18/03/2020

Shkarko

RAPORTI VJETOR I PUNËS PËR VITIN 2017

18/03/2020

Shkarko

RAPORTI VJETOR I PUNËS PËR VITIN 2016

18/03/2020

Shkarko

Raporti vjetor i punës për vitin 2015

18/03/2020

Shkarko

Raporti vjetor i punës për vitin 2014

17/03/2020

Shkarko

Raporti vjetor i punës për vitin 2013

17/03/2020

Shkarko

Raporti vjetor i punës për vitin 2012

17/03/2020

Shkarko

RAPORTI I PUNËS SË AGJENCISË - PERIUDHA RAPORTUESE 23 QERSHOR - 31 DHJETOR

17/03/2020

Shkarko