54 - Publikime | Template Website
publikime

Udhëzues për Subjektet Politike - Komunikimi me Qytetarë Gjatë Fushatës Zgjedhore

18/03/2020

Shkarko

Udhëzues rreth kritereve të vëzhgimit me kamera në Institucionet Arsimore

18/03/2020

Shkarko

Udhëzues mbi përdorimin e shërbimeve të internetit dhe postës elektronike në marrëdhëniet punëdhënës-i/e punësuar

17/03/2020

Shkarko