Dokumente me rëndësi

Njoftime

Agjencia Trajnoi Gjyqtarë mbi Lirinë e Informimit dhe Privatësinë

Agjencia Trajnoi Gjyqtarë mbi Lirinë e Informimit dhe Privatësinë

17 maj 2022 Në kuadër të bashkëpunimit ndërinstitucional midis Akademisë së Drejtësisë dhe Agjencisë për Informim dhe Privatësi, sot u ...
Agjencia për Informim dhe Privatësi nënshkruan Marrëveshje Bashkëpunimi me Akademinë e Drejtësisë

Agjencia për Informim dhe Privatësi nënshkruan Marrëveshje Bashkëpunimi me Akademinë e Drejtësisë

Komisionerja e Agjencisë për Informim dhe Privatësi, znj. Sogojeva - Dërmaku dhe Drejtori Ekzekutiv i Akademisë së Drejtësisë, z. Fejzullahu, ...
Komisionerja për Informim dhe Privatësi, znj. Sogojeva Dërmaku mban Ligjëratë Informuese mbi të drejtën për Informim dhe Privatësi në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike

Komisionerja për Informim dhe Privatësi, znj. Sogojeva Dërmaku mban Ligjëratë Informuese mbi të drejtën për Informim dhe Privatësi në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike

Komisionerja për Informim dhe Privatësi, znj. Sogojeva Dërmaku mban Ligjëratë Informuese mbi të drejtën për Informim dhe Privatësi në Akademinë ...