Dokumente me rëndësi

Njoftime

Raporti mediatik për vitin 2021 i Agjencisë për Informim dhe Privatësi

Raporti mediatik për vitin 2021 i Agjencisë për Informim dhe Privatësi

RAPORT MEDIATIK Agjencia për Informim dhe Privatësi gjatë vitit 2021, respektivisht me fillimin e ushtrimit të kompetencave dhe autorizimeve të ...
Trajnohen rreth treqind zyrtarë publikë nga Agjencia për Informim dhe Privatësi dhe Shoqëria Civile

Trajnohen rreth treqind zyrtarë publikë nga Agjencia për Informim dhe Privatësi dhe Shoqëria Civile

Në kuadër të një bashkëpunimi shumë të frytshëm midis Agjencisë për Informim dhe Privatësi dhe Organizatës Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar ...
Njoftim

Njoftim

Nga data 06.10.2021 deri 08.10.2021 Komisionerja për Informim dhe Privatësi znj. Krenare Sogojeva-Dermaku gjendet në pushim vjetor ...