Zyrtari për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Mirvete Çallaki Aliu

e-mail: mirvete.aliu@rks-gov.net

tel: 038 200 62 965

Shkarko dokumentin (PDF)