Zyrtari për komunikim dhe Qasje në Dokumente Publike

Egzon Sylaj

e-mail: egzon.sylaj@rks-gov.net

tel: 038 200 62 968