Zyrtari për komunikim dhe Qasje në Dokumente Publike

Besjana Maksutaj-Gërvalla

e-mail: besjana.maksutaj@rks-gov.net

tel: 038 200 62 972