Agjencia për Informim dhe Privatësi

Adresa e Zyrës Qendrore

Rr. Zejnel Salihu – Nr.22 (ish ndërtesa e Gjykatës Themelore)
10000, Prishtinë
Republika e Kosovës

Zyrtari për mbrojtjen e të dhënave personale

e-mail: mirvete.aliu@rks-gov.net

tel: 038 200 62 965

Zyrtari për qasje në dokumente publike

e-mail: jehona.fetaj@rks-gov.net

tel: 038 200 62 959

Zyrtari për trajtimin e rasteve të sinjalizimit

Arbian ARIFI
e-mail: arbian.arifi@rks-gov.net

Zyrtari për komunikim me publikun

e-mail: flora.ahmeti@rks-gov.net

tel: 038 200 62 966

    Rr. Zejnel Salihu – Nr.22
    (ish ndërtesa e Gjykatës Themelore)
    10000, Prishtinë
    Republika e Kosovës

    Merr udhezimet