Zyrtari kontaktues për deklarimin e pasurisë

Adelina Sopi

e-mail: adelina.sopi@rks-gov.net

tel: 038 200 62 952