Zyrtari për trajtimin e rasteve të sinjalizimit

Arbian ARIFI

e-mail: arbian.arifi@rks-gov.net

Shkarko dokumentin (PDF)

    Udhëzuesi për Mbrojtjen e Sinjalizuesve

    Në mbështetje të zbatimit të Ligjit nr. 06/L-085 për Mbrojtjen e Sinjalizuesve, Projekti kundër Krimit Ekonomik në Kosovë (PECK II) në bashkëpunim me Agjencinë Kundër Korrupsionit, ka përgatitur Udhëzuesin për Mbrojtjen e Sinjalizuesve.
    Ky udhëzues ofron orientime si për institucionet, ashtu edhe për sinjalizuesit potencialë në përputhje me Ligjin nr. 06/L-085 për Mbrojtjen e Sinjalizuesve në Kosovë, duke përfshirë edhe pikëpamje nga hulumtimet ndërkombëtare dhe orientime për raportimin e shkeljeve dhe për përpunimin e raporteve mbi shkeljet.

    Udhëzuesi për Mbrojtjen e Sinjalizuesve mund të shkarkohet duke klikuar këtu: