103 - Mbrojtja E Te Dhenave | Template Website
Mbrojtja e të dhenave

Lista Sluzbenika za ZLP

 

Spisak službenika za zaštitu licnih podataka ažurira se na osnovu pisama i odluka o imenovanju koje su poslale javne i privatne institucije.

Pruzmi