21 - Publikime | Template Website
publikime

18/03/2020

Preuzimanje

18/03/2020

Preuzimanje

18/03/2020

Preuzimanje

18/03/2020

Preuzimanje

18/03/2020

Preuzimanje

18/03/2020

Preuzimanje

O smernicama za sprovođenje zakonodavstva za zaštitu ličnih podataka

18/03/2020

Preuzimanje

18/03/2020

Preuzimanje

Memorandum o trenutnoj situaciji u vezi sa EU paketom reforma o zaštiti ličnih podataka

18/03/2020

Preuzimanje

18/03/2020

Preuzimanje

PLAN RADA ZA 2015. GODINU

18/03/2020

Preuzimanje

18/03/2020

Preuzimanje

18/03/2020

Preuzimanje

18/03/2020

Preuzimanje

18/03/2020

Preuzimanje

18/03/2020

Preuzimanje

18/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

UREDBA BR. 01/2015 O NAČINU ČUVANJA I KORIŠĆENJA ARHIVSKOG MATERIJALA I PROTOKOLA1

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

Plan Rada - 2014

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

Mišljenje Agencije u vezi Zahteva za uvid u dosijea kandidata za direktora narodnog pozorišta

17/03/2020

Preuzimanje

Broshura 28 Janar 2013

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

Konvencija o Ljudskim Pravima

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM POSTUPKU RAZMATRENJA ZAHTEVA ZA DOZVOLU MEĐUNARODNOG PRENOSA LIČNIH PODATAKA BR.03/2012

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

Osnovni Kriterijumi Video Nadzora

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

UREDBA O NAČINU SPROVOĐENJA INSPEKCIJE I KONTROLE BR. 01/2012

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

28 Januar

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

Viši Službenik / Departman Registracije

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

Administrativno Upustvo Br. 01/2011 za odredivanje zvanicnika za zastitu ličnih podataka

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

17/03/2020

Preuzimanje

Mišljenje u Vezi Pristupa i Objavljenja Faktura Troškova Premijera i Zamenicima Premijera

16/03/2020

Preuzimanje