Politikat E Privatesis | Template Website
Politikat e Privatesise

Pravila o privatnosti

Ovo obaveštenje o politikama privatnosti urađeno je u skladu sa Zakonom br. 06 / L-082 o zaštiti ličnih podataka, obavještavajući vas da AIP prikuplja vaše lične podatke samo u određene svrhe radi obavljanja aktivnosti pod zvaničnom nadležnošću.
Postavili smo sigurnosne mere kako bismo osigurali da se vaši podaci bezbedno obrađuju.
U nastavku vam pružamo opšte informacije o obradi ličnih podataka na našoj veb stranici. Specifične informacije o aktivnostima obrade AIP-a, osim onih koje se odnose na ovu veb stranicu, biće navedene odvojeno.
Ova veb stranica sadrži različite linkove do drugih veb lokacija. Naše smernice o privatnosti odnosiće se samo na veb lokaciju Agencije koja preporučuje čitanje smernica o privatnosti njihovih veb lokacija.
Možemo povremeno ažurirati našu politiku privatnosti. Za takvo ažuriranje, obavestićemo vas o svim promenama objavljivanjem nove Politike privatnosti na ovoj veb lokaciji.
Savetujemo vam da periodično pregledate ovu Politiku privatnosti da biste utvrdili da li su izmene i promene ove Politike privatnosti na snazi kada su objavljene na ovoj veb lokaciji.

Vaši lični podaci i naša veb lokacija

U vreme kada razvoj tehnologije koristi velika masa građana, veb stranica AIP je veoma važno sredstvo za komunikaciju sa građanima. Na veb stranici Agencije svoj rad objavljujemo objavljivanjem: smernica, preporuka, AIP odluka, različitih saveta, mišljenja i objavljujemo vesti o pravima i obavezama koje proizlaze iz oba zakona koja su pod našim nadzorom kao Zakon. Br. 06 / L-081 o pristupu javnim dokumentima i Zakon br. 06 / L-082 o zaštiti ličnih podataka.
Neke od usluga koje se pružaju na našoj veb lokaciji zahtevaju obradu vaših ličnih podataka. Glavna obrada vrši se u trenutku kada građani odluče da iskoriste pravo na žalbu putem naše veb stranice klikom na okvir Žalbe.

Kategorija podataka koju obrađujemo

Trenutno prikupljamo i obrađujemo podatke kao što su: ime, prezime, lični broj, adresa, telefonski broj.

Kako obrađujemo vaše podatke i u koje svrhe

Lične podatke prikupljene na našoj veb lokaciji obrađujemo za sledeće svrhe:
- kada nam pošaljete zahtev ili žalbu putem naše veb stranice ili na drugi način, samo u svrhu upravljanja ovim zahtevom za žalbu;
- da vam omogućimo pristup našoj veb lokaciji. Mi koristimo samo kolačiće tehničke sesije da bismo saznali da li korisnik podržava JavaScript ili ne, a za više informacija o korišćenju kolačića kliknite na link oko kolačića; i
- vaše podatke ponovo ne koristimo u bilo koju drugu svrhu osim one koja je navedena. Nikada nećemo deliti vaše lične podatke u svrhu direktnog marketinga.
Prema odredbama zakona, možemo vaše podatke otkriti trećim licima koja su ovlašćena posebnim zakonom (organi za sprovođenje zakona) ako je to neophodno i srazmerno za legitimne i posebne svrhe.
Po pravilu vaše lične podatke ne čuvamo duže nego što je potrebno u svrhe u koje smo ih prikupili. Možemo zadržati vaše lične podatke duže vreme u istorijske ili statističke svrhe uz odgovarajuće zaštitne mere.

Vaša prava

Imate prava zasnovana na Zakonu o zaštiti ličnih podataka kada je u pitanju obrada vaših ličnih podataka putem AIP-a, imate određena prava koja su zasnovana na ovom zakonu.
Kada AIP obrađuje vaše lične podatke, imate pravo da znate o njihovoj obradi kao što su:
Imate pravo da pristupite svojim podacima i u bilo kojem trenutku pokušajte da ih ispravite i ažurirate bez odlaganja ako su vaši podaci netačni ili nepotpuni.
Imate pravo da izbrišete („pravo da budete zaboravljeni) svoje podatke i možete zahtevati da se obrada zabrani pod određenim okolnostima.
Imate pravo da, pod izvesnim okolnostima, prigovorite razlozima koji se odnose na vašu specifičnu situaciju
Možete tražiti da bilo koja od gore navedenih promena bude dostavljena drugim stranama kojima su vaši podaci objavljeni.
Takođe imate pravo da ne podležete automatizovanim odlukama (koje donose samo automobili) koje utiču na vas, kako to nalaže zakon.
Imate pravo da primite svoje lične podatke u standardizovanom formatu, ako želite da ih prebacite na drugi kontroler (prenos podataka).
Imate pravo da se žalite u bilo koje vreme ako smatrate da su vaša prava na zaštitu podataka prekršena.

Kako iskoristiti svoja prava na zaštitu podataka u AIP-u

Ako AIP obrađuje vaše lične podatke i želite da ostvarite svoja prava na zaštitu podataka, pošaljite nam pismeni zahtev u naše kancelarije, e-mailom na: info.aip@rks-gov.net ili slanjem na koverta zatvorena na adresi: Agencija za Informacije i Privatnost, Ul „Zejnel Salihu“, br. 22, Priština, 10000, Kosovo.
U principu, ne možemo prihvatiti usmene zahteve (telefonom ili licem u lice) u vezi sa zaštitom ličnih podataka u AIP-u, jer moramo rešiti vaš zahtev da bismo ga unapred analizirali i identifikovali sa verodostojnošću. Vaš zahtev mora da sadrži detaljan i tačan opis podataka u kojima želite da koristite. Kada postoje opravdane sumnje u vaš identitet, od vas će se možda tražiti da dostavite kopiju dokumenta koji nam pomaže da proverimo vaš identitet. To može biti bilo koji dokument, poput lične karte ili pasoša. Svi vaši podaci biće upotrebljeni samo za verifikaciju vašeg identiteta i neće se čuvati duže nego što je to potrebno u tu svrhu.