437 - Lajmi Single | Template Website
OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE
OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE

05/05/2020

OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE

19. marta 2020

Agencija za informacije i privatnost pažljivo prati nivo poštovanja privatnosti građana od strane javnih institucija, sa posebnim naglaskom na zdravstvene ustanove, kao kontrolere ličnih podataka.

U okolnostima stvorenim u našoj zemlji širenjem virusa COVID 19, više je nego neophodno razmenjivati informacije kao podršku naporima da se reši ova globalna pandemija.

Međutim, ova razmena mora biti izvršena u potpunosti u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, s obzirom na to da imamo posla sa osetljivim podacima, čije objavljivanje bez kriterijuma može predstavljati uplitanje u privatnost pojedinca.

Agencija za informisanje i privatnost savetuje medicinsko osoblje koje nesebično radi na sprečavanju i lečenju svih koji traže pomoć da podatke o pacijentima za koje se sumnja ili su pogođeni ovim virusom dele samo sa zdravstvenim radnicima, pridržavajući se principa ograničavanja pristupa ovim podacima kako ga ne biste delili sa trećim licima bez prethodne saglasnosti subjekta podataka.

Istovremeno, Agencija od štampanih, audiovizuelnih medija, internetskih platformi, kao i bilo kojeg drugog javnog ili privatnog subjekta, zahteva da, u ispunjenju svoje misije potpunih i poštenih javnih informacija, budu obazrivi u poštovanju. ljudsko dostojanstvo i privatni život građana.

S obzirom na situaciju i preduzete mere kako bi se to sprečilo, Agencija za informacije i privatnost podstiče građane da, ukoliko imaju žalbe na pristup javnim dokumentima, kao i zaštitu ličnih podataka, podnesu ih. samo putem e-maila na adresu: info.aip@rks-gov.net i/ili ankesa.aip@rks-gov.net

OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE

19. marta 2020

Agencija za informacije i privatnost pažljivo prati nivo poštovanja privatnosti građana od strane javnih institucija, sa posebnim naglaskom na zdravstvene ustanove, kao kontrolere ličnih podataka.

U okolnostima stvorenim u našoj zemlji širenjem virusa COVID 19, više je nego neophodno razmenjivati informacije kao podršku naporima da se reši ova globalna pandemija.

Međutim, ova razmena mora biti izvršena u potpunosti u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, s obzirom na to da imamo posla sa osetljivim podacima, čije objavljivanje bez kriterijuma može predstavljati uplitanje u privatnost pojedinca.

Agencija za informisanje i privatnost savetuje medicinsko osoblje koje nesebično radi na sprečavanju i lečenju svih koji traže pomoć da podatke o pacijentima za koje se sumnja ili su pogođeni ovim virusom dele samo sa zdravstvenim radnicima, pridržavajući se principa ograničavanja pristupa ovim podacima kako ga ne biste delili sa trećim licima bez prethodne saglasnosti subjekta podataka.

Istovremeno, Agencija od štampanih, audiovizuelnih medija, internetskih platformi, kao i bilo kojeg drugog javnog ili privatnog subjekta, zahteva da, u ispunjenju svoje misije potpunih i poštenih javnih informacija, budu obazrivi u poštovanju. ljudsko dostojanstvo i privatni život građana.

S obzirom na situaciju i preduzete mere kako bi se to sprečilo, Agencija za informacije i privatnost podstiče građane da, ukoliko imaju žalbe na pristup javnim dokumentima, kao i zaštitu ličnih podataka, podnesu ih. samo putem e-maila na adresu: info.aip@rks-gov.net i/ili ankesa.aip@rks-gov.net

}