Valon Kryeziu – Drejtor i Departamentit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

e-mail: valon.kryeziu@rks-gov.net

tel: 038 200 629 62