Valon Kryeziu – Direktor Odeljenja za Zaštitu Ličnih Podataka

e-mail: valon.kryeziu@rks-gov.net

tel: 038 200 629 62