Zyrtaret për Media dhe Komunikim me Publikun të Agjencisë për Informim dhe Privatësi ishin pjesë e trajnimit të EULEX Kosovo (Official) për teknikat e gazetarisë mobile dhe komunikimit me gazetarë

Zyrtaret e Agjencisë për Informim dhe Privatësi ishin pjesë e një trajnimi shumë të dobishëm, të organizuar nga EULEX, i cili do të lehtësojë komunikimin me publikun duke përdorur praktikat më të mira në këtë fushë, si dhe pajisjet e ofruara gjatë këtij trajnimi.
https://www.vudols.com