Agjencia për Informim dhe Privatësi shqipton Gjobë ndaj Komunës së Kacanikut për mosofrim të Qasjes në Dokumente Publike

Agjencia për Informim dhe Privatësi, më 7/06/2022, për shkak të moszbatimit të vendimit Nr.A-151/2022 detyrues, më 01 prill 2022, të AIP-së për të ofruar qasje të plotë në dokumente publike ka shqiptuar gjobë ndaj Komunës së Kacanikut.

Agjencia për Informim dhe Privatësi do të vazhdoj të punoj drejt përmbushjes së të drejtës themelore të qytetarëve të Republikës së Kosovës për qasje në dokumente publike.

https://www.vudols.com