Službenici za medije i javnu komunikaciju Agencije za informacije i privatnost bili su dio @EULEKS obuke o tehnikama mobilnog novinarstva i komunikacije sa novinarima

Službenici Agencije za informacije i privatnost bili su deo veoma korisne obuke, koju je organizovao EULEKS, a koja će olakšati komunikaciju sa javnošću koristeći najbolje prakse u ovoj oblasti, kao i opremu obezbeđenu tokom ove obuke.
Za više informacija možete pratiti video koji je napravio EULEKS:
https://www.vudols.com