Trajnimet e organizuara nga Agjencia për Informim dhe Privatësi

Punëtori “Balancimi i të Drejtës për Informim dhe të Drejtës për Privatësi”

Punëtori “Balancimi i të Drejtës për Informim dhe të Drejtës për Privatësi”

3 prill 2023 Agjencia për Informim dhe Privatësi në vazhdimësi të ciklit të punëtorive njëditore me fokus në temën “Balancimi ...
Trajnohen Zyrtarët e Komunës së Dragashit rreth Qasjes në Dokumente Publike  

Trajnohen Zyrtarët e Komunës së Dragashit rreth Qasjes në Dokumente Publike  

14 qershor 2022, Dragash  Nën organizimin e Zyrës Regjionale të OSBE-së në Prizren, sot u mbajt një trajnim njëditor lidhur ...
Agjencia Trajnoi Gjyqtarë mbi Lirinë e Informimit dhe Privatësinë

Agjencia Trajnoi Gjyqtarë mbi Lirinë e Informimit dhe Privatësinë

17 maj 2022 Në kuadër të bashkëpunimit ndërinstitucional midis Akademisë së Drejtësisë dhe Agjencisë për Informim dhe Privatësi, sot u ...
Tryezë Diskutimi rreth Raportimit të Institucioneve Publike pranë Agjencisë për Informim dhe Privatësi

Tryezë Diskutimi rreth Raportimit të Institucioneve Publike pranë Agjencisë për Informim dhe Privatësi

Prizren, 07 dhjetor 2021 Nën organizimin e OSBE-së, Agjencia për Informim dhe Privatësi, ka zhvilluar punimet e një tryeze diskutimi ...
 Agjencia përmbyllë me sukses ciklin e punëtorive në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale

 Agjencia përmbyllë me sukses ciklin e punëtorive në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale

Agjencia me mbështetje të OSBE-së, përmbylli me sukses punëtoritë regjionale në fushën e mbrojtës së të dhënave personale. Në këto ...
Trajnohen rreth treqind zyrtarë publikë nga Agjencia për Informim dhe Privatësi dhe Shoqëria Civile

Trajnohen rreth treqind zyrtarë publikë nga Agjencia për Informim dhe Privatësi dhe Shoqëria Civile

Në kuadër të një bashkëpunimi shumë të frytshëm midis Agjencisë për Informim dhe Privatësi dhe Organizatës Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar ...
Filloi Cikli i Punëtorive në Fushën e Mbrojtjes së të Dhënave Personale

Filloi Cikli i Punëtorive në Fushën e Mbrojtjes së të Dhënave Personale

16 nëntor 2021 Me mbështetje ne OSBE-së, Agjencia, sot ka filluar një cikël të ri punëtorish me përfaqësues të komunave ...
Agjencia filloi trajnimet për Lirinë e Informimit dhe Privatësinë

Agjencia filloi trajnimet për Lirinë e Informimit dhe Privatësinë

Prishtinë, 13 shtator 2021 Me mbështetjen e Organizatës Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar ‘GIZ’, Agjencia për Informim dhe Privatësi ka filluar ...