Njoftim

Agjencia për Informim dhe Privatësi e Republikës së Kosovës priti Komisionerin për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale të Republikës së Shqipërisë në një seminar të suksesshëm për mbrojtjen e të dhënave personale dhe qasjen në dokumente publike 🤝🏼📌
❗️Agjencia për Informim dhe Privatësi me Autoritetin homolog nga Shqipëria u mblodhën në një seminar 2 ditor të suksesshëm mbi Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Qasjen në Dokumente Publike. Seminari i mbajtur këtë të enjte dhe të premte, mblodhi së bashku ekspertë dhe profesionistë nga të dy vendet për të diskutuar tema të rëndësishme që lidhen me mbrojtjen e të dhënave dhe qasjen në dokumente publike.
🤝🏼 Seminari ishte vazhdimësi e aktiviteteve që të dyja autoritetet kanë në kuadër të memorandumit të bashkëpunimit në lidhje me angazhimin e tyre për të promovuar dhe rritur të drejtën e privatësisë dhe të drejtën për t’u informuar.
🔒🔓 Gjatë këtij seminari u paraqitën prezantime mbi rastet e Mbrojtjes së të Dhënave Personale dhe Qasjes në Dokumente Publike, të ndjekura nga sesione Pyetje dhe Përgjigje e diskutime. Të pranishmit patën mundësinë të shkëmbejnë përvoja dhe njohuri në lidhje me raste konkrete dhe të punojnë së bashku për të zhvilluar procedurat për anëtarësim në organizata ndërkombëtare dhe për të avancuar statusin e Agjencisë për Informim dhe Privatësi në organizatat ndërkombëtare, si në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale dhe atë të qasjes në dokumente publike.
📣 Ky aktivitet ishte një mundësi e shkëlqyer për ekspertët dhe profesionistët nga Kosova dhe Shqipëria që të bashkohen, të ndajnë njohuritë dhe përvojën e tyre dhe të punojnë drejt një qëllimi të përbashkët.
📝 Ndërsa Agjencia për Informim dhe Privatësi nga Kosova dhe Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale nga Shqipëria vazhdojnë të punojnë së bashku, ne mbetemi të përkushtuar për të promovuar dhe përmirësuar mbrojtjen e të dhënave dhe qasjen në dokumente publike në vendet tona përkatëse.
https://www.vudols.com