Ambasada Britanike trajnon zyrtaret e AIP-së për rekturim mbi parimin e meritokracisë

Prishtinë, 28.02.2022

Me mbështetjen e Ambasadës Britanike, përmes projektit BDO dhe me qëllim të rritjes së transparencës dhe vlerësimit të drejtë në proceset e rekrutimit, Agjencia për Informim dhe Privatësi ka zhvilluar trajnimin me temë ‘Rekrutimi mbi parimin e meritokracisë”.

Zyrtarëve të AIP- së, që do të jenë pjesë e komisioneve përzgjedhëse, dhe përfaqësuesve të OJQ-ve (FOL, IKD, etj) që do të jenë monitorues të këtyre proceseve, nga ekspertët britanikë iu është ofruar njohuri mbi teknikat e përgatitjes së proceseve rekrutuese, mënyrën e mbajtjes së intervistave, përzgjedhjen e listës së ngushtë dhe nxjerrjen e vendimin mbi baza meritore.

AIP vlerëson lartë bashkëpunimin me Ambasadën e Britanike në Prishtinë, në veçanti ekspertët e projektit  BDO dhe mbetët e përkushtuar në zhvillimin e proceseve rekrutuese të drejta e transparente të bazuara në parimin e meritokracisë.

https://www.vudols.com