Britanska ambasada sprovela je obuku za službenike AIP-a o principu meritokratije

Priština, 28.02.2022

Uz podršku Britanske ambasade, kroz BDO projekat i u cilju povećanja transparentnosti i fer evaluacije u procesu zapošljavanja, Agencija za informacije i privatnost je sprovela obuku na temu „Zapošljavanje po principu meritokratije“.

Službenici AIP-a, koji će biti deo selekcionih komisija, i predstavnici nevladinih organizacija (FOL, KLI i dr.) koji će pratiti ove procese, dobili su znanja od britanskih stručnjaka o tehnikama pripreme procesa održavanja intervjua, užeg izbora i donošenje meritorne odluke.

AIP visoko ceni saradnju sa Britanskom ambasadom u Prištini, posebno sa ekspertima BDO projekta, i ostaje posvećena razvoju fer i transparentnih procesa zapošljavanja zasnovanih na principu meritokratije.

https://www.vudols.com