Agencija za informacije i privatnost izriče novčanu kaznu opštini Kačanik zbog neomogućavanja uvida u javna dokumenta

Agencija za informacije i privatnost je dana 06.07.2022. godine, zbog nesprovođenja obavezujuće odluke AIP-a broj A-151/2022 od 01.04.2022. opština Kačanik.

Stoga će Agencija za informacije i privatnost nastaviti da radi na ispunjavanju osnovnog prava građana Republike Kosovo na pristup javnim dokumentima.

https://www.vudols.com