Vendimi
Vendime MDP 2023, Vendimet nga Ankesat e Mbrojtjes në të Dhëna Personale 21 Korrik, 2023
Vendime MDP 2023, Vendimet nga Ankesat e Mbrojtjes në të Dhëna Personale 29 Qershor, 2023
Vendime MDP 2023, Vendimet nga Ankesat e Mbrojtjes në të Dhëna Personale 29 Qershor, 2023
Vendime MDP 2023, Vendimet nga Ankesat e Mbrojtjes në të Dhëna Personale 29 Qershor, 2023
Vendime MDP 2023, Vendimet nga Ankesat e Mbrojtjes në të Dhëna Personale 23 Qershor, 2023
Vendime MDP 2023, Vendimet nga Ankesat e Mbrojtjes në të Dhëna Personale 19 Qershor, 2023
Vendime MDP 2023, Vendimet nga Ankesat e Mbrojtjes në të Dhëna Personale 15 Qershor, 2023
Vendime MDP 2023, Vendimet nga Ankesat e Mbrojtjes në të Dhëna Personale 12 Qershor, 2023
Vendime MDP 2023, Vendimet nga Ankesat e Mbrojtjes në të Dhëna Personale 9 Qershor, 2023
Vendime MDP 2023, Vendimet nga Ankesat e Mbrojtjes në të Dhëna Personale 9 Qershor, 2023