Vendimi
Vendime MDP 2022, Vendimet nga Ankesat e Mbrojtjes në të Dhëna Personale 27 Dhjetor, 2022
Vendime MDP 2022, Vendimet nga Ankesat e Mbrojtjes në të Dhëna Personale 23 Dhjetor, 2022
Vendime MDP 2022, Vendimet nga Ankesat e Mbrojtjes në të Dhëna Personale 21 Dhjetor, 2022
Vendime MDP 2022, Vendimet nga Ankesat e Mbrojtjes në të Dhëna Personale 20 Dhjetor, 2022
Vendime MDP 2022, Vendimet nga Ankesat e Mbrojtjes në të Dhëna Personale 11 Nëntor, 2022
Vendime MDP 2022, Vendimet nga Ankesat e Mbrojtjes në të Dhëna Personale 8 Nëntor, 2022
Vendime MDP 2022, Vendimet nga Ankesat e Mbrojtjes në të Dhëna Personale 21 Tetor, 2022
Vendime MDP 2022, Vendimet nga Ankesat e Mbrojtjes në të Dhëna Personale 20 Tetor, 2022
Vendime MDP 2022, Vendimet nga Ankesat e Mbrojtjes në të Dhëna Personale 12 Tetor, 2022
Vendime MDP 2022, Vendimet nga Ankesat e Mbrojtjes në të Dhëna Personale 12 Shtator, 2022