Dokumenti
Shpenzimet, Shpenzimet e pergjithshme 2023 15 Janar, 2024
Shpenzimet, Shpenzimet e pergjithshme 2023 7 Dhjetor, 2023
Shpenzimet, Shpenzimet e pergjithshme 2023 6 Nëntor, 2023
Shpenzimet, Shpenzimet e pergjithshme 2023 6 Tetor, 2023
Shpenzimet, Shpenzimet e pergjithshme 2023 7 Shtator, 2023
Shpenzimet, Shpenzimet e pergjithshme 2023 14 Gusht, 2023
Shpenzimet, Shpenzimet e pergjithshme 2023 4 Korrik, 2023
Shpenzimet, Shpenzimet e pergjithshme 2023 16 Qershor, 2023
Shpenzimet, Shpenzimet e pergjithshme 2023, Vendime QDP 2023 22 Maj, 2023
Shpenzimet, Shpenzimet e pergjithshme 2023 24 Prill, 2023
Shpenzimet, Shpenzimet e pergjithshme 2023 8 Mars, 2023
Shpenzimet, Shpenzimet e pergjithshme 2023 6 Shkurt, 2023