Dokumenti
Shpenzimet, Shpenzimet e pergjithshme 2022 11 Janar, 2023
Shpenzimet, Shpenzimet e pergjithshme 2022 2 Dhjetor, 2022
Shpenzimet, Shpenzimet e pergjithshme 2022 7 Nëntor, 2022
Shpenzimet, Shpenzimet e pergjithshme 2022 7 Tetor, 2022
Shpenzimet, Shpenzimet e pergjithshme 2022 8 Shtator, 2022
Shpenzimet, Shpenzimet e pergjithshme 2022 3 Gusht, 2022
Shpenzimet, Shpenzimet e pergjithshme 2022 6 Korrik, 2022
Shpenzimet, Shpenzimet e pergjithshme 2022 6 Qershor, 2022
Shpenzimet, Shpenzimet e pergjithshme 2022 6 Maj, 2022
Shpenzimet, Shpenzimet e pergjithshme 2022 6 Prill, 2022
Shpenzimet, Shpenzimet e pergjithshme 2022 16 Mars, 2022
Shpenzimet, Shpenzimet e pergjithshme 2022 16 Shkurt, 2022