NJOFTIM – Gjobitet Oda e Avokatëve të Kosovës për Mohim të Qasjes në Dokumente Publike

Prishtinë, 03 mars 2022

 Agjencia për Informim dhe Privatësi (AIP) ka shqiptuar gjobë ndaj Odës së Avokatëve të Kosovës (OAK), për mos zbatim të vendimit të AIP-së, i cili ka obliguar këtë institucion të ofrojë qasje në dokumente publike, sipas kërkesës së palës, në pajtim me dispozitat e Ligjit Nr. 06/L-081 për Qasje në Dokumente Publike.

Vlen të theksohet se ky është vendimi  i parë për shqiptimin e gjobës, ndaj një institucioni, për arsye të mos zbatimit të vendimeve të Agjencisë për Informim dhe Privatësi lidhur me zbatimin e Ligjit Nr. 06/L-081 për Qasje në Dokumente Publike.

https://www.vudols.com