OBAVEŠTENJE – Advokatska komora Kosova kažnjena zbog uskraćivanja pristupa javnim dokumentima

Priština, 3 mart 2022. godine

 Agencija za informacije i privatnost (AIP) izrekla je novčanu kaznu Advokatskoj komori Kosova (AKK), zbog nesprovođenja odluke AIP, koja je ovu instituciju obavezala da omogući pristup javnim dokumentima, na zahtev stranke, u skladu sa odredbama Zakona br. 06 / L-081 o pristupu javnim dokumentima.

Vredi napomenuti da je ovo prva odluka o izricanju novčane kazne nekoj instituciji, zbog nesprovođenja odluka Agencije za informacije i privatnost u vezi sa sprovođenjem Zakona br. 06 / L-081 o pristupu javnim dokumentima.

https://www.vudols.com