Statusi i Ankesave/Kërkesave për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2023

 

Statusi i Ankesave për Mbrojtjen e të Dhënave Personale