Shënimi i Ditës Ndërkombëtare për Qasje Universale në Informacione!

Shënimi i Ditës Ndërkombëtare për Qasje Universale në Informacione!

Agjencia për Informim dhe Privatësi (AIP) me rastin e Ditës Ndërkombëtare për Qasje Universale në Informacione, e cila shënohet me 28 Shtator, fillon Javën e Qasjes në Dokumente Publike me moton “Bashkë ta forcojmë transparencën”.

https://www.vudols.com