Agjencia për Informim dhe Privatësi

Adresa e Zyrës Qendrore

Rr. Zejnel Salihu – Nr.22 (ish ndërtesa e Gjykatës Themelore)
10000, Prishtinë
Republika e Kosovës

Zyrtari për Mbrojtjen e të Dhënave

e-mail: mirvete.aliu@rks-gov.net

tel: 038 200 62 965

Zyrtari për Qasje në Dokumente Publike

e-mail: jehona.fetaj@rks-gov.net

tel: 038 200 62 959

Zyrtari për komunikim me publikun

e-mail: flora.ahmeti@rks-gov.net

tel: 038 200 62 966

    Rr. Zejnel Salihu – Nr.22 (ish ndërtesa e Gjykatës Themelore)
    10000, Prishtinë
    Republika e Kosovës

    Merr udhezimet