Komisioneri i Shqipërisë Vizitoi Agjencinë për Informim dhe Privatësi

Komisioneri i Shqipërisë Vizitoi Agjencinë për Informim dhe Privatësi

Një delegacion nga Komisioneri për Informim dhe Mbrojtje të të Dhënave Personale nga Tirana i prirë nga titullari i saj z. Besnik Dervishi, vizitoi sot Agjencinë për Informim dhe Privatësi.

Both comments and trackbacks are currently closed.