Java e Privatësisë

Agjencia për Informim dhe Privatësi me moton: “Tash edhe më sigurt – Mbroj, Zbulo, Reago” shënon Ditën Ndërkombëtare të Mbrojtjes së të Dhënave Personale, duke organizuar Javën e Aktiviteteve për Promovimin e të Drejtës së Privatësisë. Një javë e plotë aktivitetesh dhe konferencash të organizuara nga AIP, synon ndergjegjesimin e publikut rreth çështjeve të privatësisë, promovimin e praktikave më të mira për mbrojtjen e te dhenave personale dhe inkurajimin e individëve dhe organizatave që të ndërmarrin hapa për të mbrojtur privatësinë. Për më tepër, shërben gjithashtu si një mënyrë për të ndarë zhvillimet dhe kërkimet më të fundit në fushën e privatësisë dhe mbrojtjes së të dhënave. Përderisa, Agjencia organizon javën e aktiviteteve për të promovuar shërbimet, si p.sh. ofrimi i udhëzimeve se si të parashtrohen ankesat, ose si të mbrohen te dhenat personale. Ne anen tjeter, duke organizuar evente të tilla si diskutime në panel, konferenca dhe fjalime kryesore, AIP mund të kuptojë më mirë gjendjen aktuale të mbrojtjes së privatësisë dhe shqetësimet e palëve të ndryshme të interesuara. Për më tepër, duke ftuar ekspertë dhe praktikues në këtë fushë për të folur ose për të marrë pjesë në evente, Agjencia mund të mësojë rreth praktikave më të mira dhe zgjidhjeve inovative për adresimin e sfidave të privatësisë. Duke analizuar shqetësimet dhe sugjerimet e paleve pjesemarrese, Agjencia mund të identifikojë fushat për përmirësim dhe të zhvillojë rekomandime të reja për mbrojtjen e privatësisë. Në përgjithësi, një javë aktivitetesh dhe konferencash për nder të Ditës Ndërkombëtare të Privatësisë eshte një mënyrë për Agjencinë për Informim dhe Privatësi, per të kuptuar më mirë gjendjen aktuale të mbrojtjes së privatësisë, për të identifikuar sfidat dhe për të zhvilluar rekomandime për adresimin e mëtutjeshëm të tyre.