Poverenica Sogojeva-Dermaku primila je na radnom sastanku generalnog direktora policije g. Samedin Mehmeti

Priština, 13. januar 2022

 

U kabinetu poverenika Agencije za informacije i privatnost danas je primljen generalni direktor policije, sa kojim je rukovodilac ove agencije razgovarao o temama od zajedničkog među institucionalnog interesa, za koje je potrebno zajedničko zalaganje.

Radi garantovanja privatnosti građana, smatralo se da je neophodno koordinirati postupanje Agencije i policije, kako bi se obezbedilo da Zakon o zaštiti podataka o ličnosti sprovode rukovaoci podataka iz javnog i privatnog sektora.

Samedin Mehmeti i gđa. Krenare Sogojeva Dermaku, tokom razgovora o zaštiti privatnosti, pristali su da preduzme koordinirane korake za praćenje primene nadzora kamera u javnim prostorima, a zatim da drži pod kontrolom objavljivanje ličnih podataka osumnjičenih. Oni su se, između ostalog, obavezali da će razmenjivati informacije između institucija koje vode u vezi sa mogućim kršenjima privatnosti do kojih može doći u policiji.

Da bi se formalizovao ovaj povećani nivo saradnje, gđa. Sogojeva i g. Mehmeti su obećali da će uskoro potpisati memorandum o saradnji između dve relevantne institucije.

https://www.vudols.com