AGENCIJA ZA INFORMACIJE I PRIVATNOST ODRŽALA GODIŠNU KONFERENCIJU U OBELEŽAVANJU ‘MEĐUNARODNOG DANA ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA’

Priština, 28 Januar 2022

 

Agencija za informacije i privatnost (AIP) povodom Međunarodnog dana zaštite ličnih podataka održala je danas u Prištini konferenciju na temu “Zaštita podataka i sloboda izražavanja -‘’Sada sigurnije”.

 

Na otvaranju rada ove konferencije pod motom -‘’Sada sigurnije”poverenica Agencije za informacije i privatnost, gđa. Krenare Sogojeva – Dermaku, istakla je da je zaštita ličnih podataka izazov za institucije Republike Kosovo , ali je i potreba da se ovo pitanje reguliše na najbolji mogući način, poštujući prava svake strane.

“AIP čini sve što je moguće da građani Kosova shvate važnost i svoje pravo na zaštitu ličnih podataka, pravo zagarantovano Ustavom Republike Kosovo i relevantnim zakonom“, rekla je dalje Sogojeva-Dermaku.

 

Predstavnik kancelarije Evropske unije u Prištini, g. Dimitros Machairidis i Šef Saveta Evrope u Prištini, g. Frank Power, pozdravili su sve prisutne i visoko pohvalili posvećenost Agencije za informacije i privatnost u poštovanju prava na slobodu izražavanja i slobodu medija, nadgledajući istovremeno sprovođenje zakonskih odredbi Zakona br. 06/L-82 o zaštiti ličnih podataka.

Veliki doprinos u garantovanju ljudskih prava i sloboda, kako je rečeno na ovoj konferenciji, dao je Narodni advokat.

Naim Qelaj, Narodni advokat, tokom svog pozdravnog govora, rekao je “U toku prošle godine, naša institucija je primila značajan broj žalbi za pristup javnim dokumentima u odnosu na 2020 godinu, što mnogo govori o ulozi i uticaju koji je imao imenovanje Poverenice za informacije i privatnost u nadležnoj instituciji’’.

Deo konferencije bio je i g. Enver Dugoli – zamenik predsednika parlamentarnog odbora za bezbednost i odbranu, koji je između ostalog rekao da ‘Agencija već uživa puno poverenje predstavnika Skupštine za posao koji obavljaju’, ističući podizanje svesti javnosti za sprovođenje dva zakona, sa posebnim naglsakom na Zakon o pristupu javnim dokumentima.

 

Jedan od ciljeva ove konferencije bio je da okupi eminentne međunarodne i domaće predstavnike na ovom okruglom stolu, koji će preneti svoja iskustva i prakse u oblasti zaštite ličnih podataka i slobode izražavanja.

 

U ovom kontekstu, izuzetan doprinos dali su Flutura Kusari – pravni savetnik ECPMF/UNK i Jeta Xharra – Mreža istraživačkog novinarstva (BIRN) sa svojim govorima vezanim za teme dotične oblasti. One su se osvrnule na trenutnu situaciju sa konkretnim slučajevima sa kojima se novinari suočavaju u pogledu zaštite podataka i privatnosti, dok istovremeno ulažu napore da trijumfuju u svom pravu na slobodu medija.

 

Na kraju ovog sastanka, gđa Sogojeva Dermaku je predstavila zaključke koji su proizašli iz diskusije prisutnih:

  • Operativna analiza u vezi sa pokretanjem procedura za usklađivanje sa standardima Konvencije 108 o automatskoj obradi ličnih podataka;
  • Organizovanje kampanja podizanja svesti o pravu na zaštitu ličnih podataka i pristup javnim dokumentima.
  • Povećanje redovnih inspekcija prema zakonskim ovlašćenjima agencije;
  • Obuka za službenike javnih i privatnih institucija za sprovođenje relevantnih zakona;
  • I, mogućnost izvođenja obuka sa predstavnicima novinarske zajednice.

 

Na kraju, Poverenica za informacije i privatnost se zahvalila svim prisutnima na zalaganju, kao i kontinuiranoj podršci institucija, nevladinih organizacija, civilnog društva, domaćih i međunarodnih predstavnika u relevantnoj oblasti, u njenom radu kao Poverenica ove institucije.

https://www.vudols.com