Poverenik predstavlja Agenciju za informacije i privatnost na međunarodnoj konferenciji koju organizuje Open Data Kosovo

Priština, 10. decembar 2021

Poverenik gđa. Krenare Sogojeva Dermaku učestvovala je na konferenciji „Zaštita digitalne transformacije u regionu; Digitalna agenda, zaštita podataka i dobro upravljanje” organizovane od strane  Open Data Kosovo.

Pozvana u okviru panela na temu „Razmatranje značaja zaštite podataka kao regiona“ Poverenica gđa. Sogojeva Dermaku, govorila je o značaju zaštite ličnih podataka pri korišćenju digitalnih platformi u kontekstu brzih promena koje društvo prolazi kao rezultat opšte digitalizacije.

Između ostalih, gđa. Sogojeva Dermaku je istakla da brzi razvoj tehnologija u svim sektorima, povećava potrebu i obim korišćenja ličnih podataka čineći pitanja i zaštitu podataka osetljivijim.

Zbog toga, sagledavajući ovakav razvoj događaja, Agencija za informacije i privatnost sa posebnom pažnjom prati trend ovih dešavanja i vredno radi na uspostavljanju odgovarajućih zakonskih mehanizama u tom pogledu, dodala je ona.

Na kraju diskusije gđa. Sogojeva Dermaku je istakla da će „jača saradnja nadležnih organa za zaštitu ličnih podataka na Balkanu, na rešavanju problema sa kojima se suočavamo, poslužiti našim zemljama i da će biti bolji odraz napora da ubedi razvijene zemlje da nas vide kao ozbiljnog partnera u tom pogledu.”

https://www.vudols.com