Krenare Sogojeva Dermaku
Komesarka Agencije za Informacije i Privatnost

 

Krenare Sogojeva Dermaku

Krenare Sogojeva Dermaku je poverenik za informacije i privatnost. Više od decenije rukovodila je Pravnom odeljenjem u Ministarstvu odbrane, dok je u Uredu Premijera bila koordinator zakonodavnog okruglog stola u Koordinacionom sekretarijatu Vlade i Viši pravni službenik u Pravnoj kancelariji.

Kao diplomirani pravnik na Univerzitetu u Prištini, sa postdiplomskim studijama iz Evropskog prava na Evropskom koledžu u Parmi u Italiji, ima dugogodišnje iskustvo u izradi, tumačenju zakona i pružanju pravnih saveta, uključujući znanje iz oblasti ljudskih prava. i oblasti odbrane i bezbednosti. Gospođa Sogojeva-Dermaku je udata i ima dvoje dece.