Agencija za informacije i privatnost, koja ima nezavisni status, ima zakonsku odgovornost za nadzor zakonitosti obrade ličnih podataka i pristupa javnim dokumentima.

Savetovanje javnih i privatnih organa, donošenje odluka po podnetim žalbama, inspekcije i kontrole, informisanje javnosti, kao i promovisanje i podržavanje osnovnih prava na zaštitu ličnih podataka i pristup javnim dokumentima deo su osnovne delatnosti u okviru misije Agencije.

Kako bi ispunila svoju misiju, Agencija planira da ostvari sledeće ciljeve:

  • Podizanje svesti građana o pravu na zaštitu ličnih podataka i privatnosti i pristup javnim dokumentima;
  • Nadzor zakonitosti obrade podataka putem inspekcijskih nadzora i kontrola kao i kontrola pristupa javnim dokumentima od strane javnih institucija;
  • Produbljivanje saradnje i koordinacije rada sa drugim organima i institucijama, kao i sa međunarodnim mehanizmima i institucijama, u cilju zaštite i unapređenja prava na zaštitu ličnih podataka i privatnosti i pristupa javnim dokumentima;
  • Stručno usavršavanje osoblja Agencije, potpuna funkcionalizacija organizacione strukture, kao i obezbeđenje dodatnih radnih prostora;
  • Kampanja obaveštavanja i podizanja svesti javnog mnjenja kroz relevantne aktivnosti;
  • Održavanje sastanaka, konferencija, regionalna saradnja i potpisivanje regionalnih i međunarodnih sporazuma iz oblasti zaštite podataka o ličnosti;
  • Mogućnosti za implementaciju Zakona o zaštiti ličnih podataka i Zakona o pristupu javnim dokumentima kombinovane su sa podizanjem svesti građana kroz blisku saradnju sa lokalnim i međunarodnim vlastima, civilnim društvom i u osmišljavanju i realizaciji različitih projekata.