Službenici Opštine Dragaša se Obuče o Pristupu Javnim Dokumentima

14 Juni 2022, Dragaš

Uz organiziranje regionalne kancelarije OEBS-a u Prizrenu, danas je održana jednodnevna obuka o praktičnoj realizaciji Zakona o Pristupu Javnim Dokumentima od odgovornih jedinica unutar Opštine Dragaša.

Prisutni na ovoj obuci, zahtevanog od samog Gradonačelnika Opštine gd. Bexheta Xheladinija, osim vođa organizacionih jedinica opštine, su bili i dva podpredsednika ove opštine.

Za predavanje oko ove teme i za odgovaranje pitanja prisutnih oko implementacije ovog zakona, OEBS je pozvao gd. Jetona Arifija, Direktora Departmana za pristup Javnim Dokumentima u Agenciji za Informacije i Privatnost.

Službenici koji su prisustvovali u ovoj sažetoj obuci oko objavljivanja javnih dokumenata na sopstvenu inicijativu opštine, kao i oko realizacije prava građana da budu informisani, osim mnogih pitanja obraćene predavaču iz Agencije, isti su podelili svoj veoma dobar utisak oko novih znanja koje su imali priliku da deposredno prime od strane gd. Arifija.

https://www.vudols.com