Delegacija Agencije za informacije i privatnost koju je predvodila Poverenica gđa. Krenare Sogojeva-Dermaku, učestvuje na konferenciji „Budućnost zaštite podataka: efikasna primena zakona u digitalnom svetu“ koju organizuje EDPS (Evropski nadzornik za zaštitu podataka)

Poverenica Agencije za informacije i privatnost gđa. Krenare Sogojeva-Dermaku i delegacija Agencije učestvuju na konferenciji „Budućnost zaštite podataka: efikasna primena zakona u digitalnom svetu“ koju organizuje g. Vojciech Vieviorovski (EDPS), koji je ugostio oko 400 učesnika u Briselu.

Sa grupom od preko 100 istaknutih govornika koji su podelili svoje različite poglede i vizije, ukupno 16 sesija, seminara i više, dvodnevna konferencija #EDPS izazvala je glavne razgovore o budućnosti zaštite podataka. Ova konferencija će služiti Agenciji za informacije i privatnost na njenom putu da ispuni svoju svrhu u pogledu zaštite podataka o ličnosti.

https://www.vudols.com