Agencija za Informacije i Privatnost zabranjuje obradu podataka o ličnosti putem nadzora kamere u Ministarstvu Zdravlja

Agencija za informacije i privatnost je nakon sprovedenih inspekcijskih postupaka, dana 26.05.2022. godine, konstatovala da je Ministarstvo Zdravlja, kao kontrolor, vršilo obradu ličnih podataka putem sistema za video nadzor suprotno kriterijumima Zakona o Zaštiti Ličnih Podataka. Ovom prilikom Agencija je donela Rešenje br. 116/2022, od 06.06.2022. godine, kojim je Ministarstvo obavezana da privremeno obustavi obradu ličnih podataka putem sistema video nadzora, kao i da uništi podatke prikupljene putem ovog sistema do dana prihvatanja rešenja. Takođe, video nadzor može da počne tek nakon ispunjenja zakonskih odredbi predviđenih Zakonom o Zaštiti Ličnih Podataka.

Dakle, Ministarstvo Zdravlja je dužna da u roku od osam ( 8 ) dana od dana prijema rešenja, preduzme sve potrebne mere na sprovođenju odluke i obavesti Agenciju za informacije i privatnost, u suprotnom će Agencija preduzeti kazne predviđene zakonom.

https://www.vudols.com