Poverenica za informacije i privatnost gđa. Sogojeva Dermaku drži informativno predavanje o pravima na informacije i privatnost na Kosovskoj akademiji za javnu bezbednost

Poverenica za informacije i privatnost gđa. Sogojeva Dermaku drži informativno predavanje o pravima na informacije i privatnost na Kosovskoj akademiji za javnu bezbednost

Poverenica za Informacije i Privatnost u okviru ispunjavanja misije Agencije za Informacije i Privatnost, održla je danas predavanje na Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost, u cilju podizanja svesti o Zakonu o Zaštiti Ličnih Podataka i Zakonu o Pristupu Javnim Dokumentima, kao i sa nadležnostima Agencije uopšte.

Vredi napomenuti da je ovo predavanje naišlo na veliko interesovanje učesnika, gde je Poverenica dobila mnogo detaljnija pitanja o radu Agencije o pravu na pristup, a posebno o pravu na privatnost.

https://www.vudols.com